BVBR – ABDC

De Belgische Vereniging voor Bouwrecht legt zich toe op de studie van het private en publieke bouwrecht – nationaal en internationaal. De vereniging organiseert jaarlijks voordrachten, een studienamiddag en een werfbezoek. Daarnaast werkt ze ook mee aan de uitgave van naslagwerken, modelcontracten, en andere.

BVBR-ABDC is een Belgische organisatie. Ze telt zowat 90 leden uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De leden zijn fysische personen waaronder universiteitsprofessoren, rechters, advocaten, bedrijfsjuristen, gerechtsdeskundigen, verzekeraars, raadgevend ingenieurs, architecten, e.a. De werktalen zijn Nederlands en Frans.

BVBR-ABDC biedt een platform waar specialisten van gedachten kunnen wisselen over evoluties in de regelgeving. Naast de Europese en nationale rechtspraak komen ook de studie en opmaak van modelcontracten en standaardbestekken aan bod. De vereniging promoot de dialoog tussen de juridische adviseurs van overheids- en private opdrachtgevers, aannemers en andere belanghebbenden.

Van tijd tot tijd worden activiteiten opgezet met andere verengingen uit de bouwindustrie. Ook werkt de vereniging samen met de andere buitenlandse ledenverenigingen van de Europese Vereniging voor Bouwrecht